Trädplantering vid Malawisjön

Bakgrund

Området kring Malawisjön är kraftigt avverkat. Det leder till en mängd problem, dels miljömässiga (erosion, mindre näringsrik mark, torrare, färre djur och växter samt naturligtvis minskad ”carbon sink”), och dels sociala (minskad tillgång till bränsle, virke, frukter, skugga etc, samt längre och besvärligare för kvinnor och barn att hämta träd på andra ställen). Nu när träden i närområdet är borta börjar byborna hugga ner träd i de mer avlägsna bergen som ligger några kilometer ifrån sjön, skog som hittills varit relativt ”orörd”.

Projekt som i Wilderness Safaris regi startades 2009

* 14 st nyttiga träslag planteras och drivs nu fram på en plantskola belägen på Chinteche inns mark. Plantskolan drivs av Master Banda, som är anställd av Wilderness Safaris. Master är en lokal ”chief” och är en mycket duktig trädgårdsmästare. Till sin hjälp har han en assistent som lärs upp och som i sin tur skall kunna träna nya lokala förmågor.

* När träden nått en viss storlek distribueras de ut till lokala byar, som bildat trädklubbar.  De får träden gratis om de uppfyller Masters krav.

*    I nuläget finns ca 70 st trädklubbar i byarna och antalet stiger hela tiden.

*    För att få träden måste trädklubbarna röja mark enligt instruktioner från Master. De måste också sköta om träden för att komma på fråga för att få nya träd.

Projekt som Southbound i samarbete med Chinteche Inn startade 2011

*  Projektet utökas nu med två nya plantskolor samt introduktion av solspisar.  

* Den ena nya plantskolan skapas vid Bandawe Mission där den lokale pastorn tillsammans med Master blir ansvarig för skötseln. Den andra nya plantskolan anläggs i närhet av den befintliga vid Chinteche Inn. Båda dessa plantskolor kommer att driva fram 10 000 träd årligen.

* Ett antal s.k solspisar inhandlas och placeras på Chinteche och Bandawe Mission. Pastorn på Bandawe Mission skall utbilda sin församling om nyttan med dem, och personalen på Chinteche skall vara testpiloter för om dessa godtas av lokalbefolkningen eller inte.

* Fördelarna med att använda solspisar är många: Inga utsläpp, gratis energi, inget arbete med att hämta bränsle, reducerar avverkningen av skog, mindre rökig och farlig miljö för hushållen, inget behov av tegelbränning för att bygga egna traditionella spisar.

Hur finansieras projektet?

* Southbound bekostar uppbyggnaden av de nya plantskolorna samt plantering av 10 000 träd i varje. Southbound bekostar också inköp och transport av 6 st solspisar.

* Kommande års plantering av träd, eventuella nya plantskolor samt inköp av fler spisar
bekostas av den kompensation för ekologiskt fotavtryck som Southbounds kunder
betalar.

Hur kompenseras det ekologiska fotavtrycket?

* Varje träd binder i genomsnitt 20 kilo koldioxid per år och beräknad livslängd för
dessa träd ca 20 år. Det ger en kompensation av det ekologiska fotavtrycket på
400 kilo koldioxid per träd.

* Ca 70% av de träd som planteras överlever till ”vuxen ålder”. Av de 20 000 träd
som under 2012 kommer att drivas fram överlever alltså ca 14 000. Det ger en
kompensation av det ekologiska fotavtrycket på 5 600 ton koldioxid.

* En omfattande återplantering av skog i detta område kring Malawisjön är bra mot
erosion , ökar markens kvalitet, ger möjlighet till undervegetation, och därmed
ytterligare ökad  kompensation av det ekologiska fotavtrycket.

* Effekten av solspisarna är under utvärdering då det beror på i vilken omfattning de
kommer att användas.

Positiva effekter för lokalbefolkningen

* Tillgång till frukt, medicinska örter etc från träden.

* Ökad skugga och svalka för människor och deras djur.

* Träden blir en tillgång som ökar värdet på deras mark.

* Solspisar ger mindre utsläpp och leder till mindre arbete då de slipper gå långa sträckor för att hämta ved (vilket nästan alltid är kvinnans jobb). Det blir också billigare matlagning då många i dagsläget köper ved eller kol som bränsle. Det ger också lokalbefolkningen en ökad teknisk kompetens och förbereder förhoppningsvis för nya ideér om hur man skall kunna använda solenergi.  Slutligen ger det också en bättre livsmiljö i hemmen då de slipper andas in rök från vedspisar.