Kompensation av ekologiskt fotavtryck

Southbound har som syfte och målsättning att aktivt bidra till en bättre global miljö. Vi tar hållbart resande på allvar och vill erbjuda dig som kund ett alternativ som verkligen gör skillnad. Vi tror att du som kund har ett stort intresse av djur och natur, och att du vill bidra till ett bevarande av dels de unika miljöer du besöker och dels till att planeten i stort skall vara så frisk som möjligt. Vi har därför utvecklat ett koncept för kompensation av det ekologiska fotavtrycket och driver lokala projekt för att säkerställa transparansen och effekten av denna kompensation. Det finns idag modeller för hur man beräknar det ekologiska fotavtrycket av en resa. Det finns också en ganska stor samsyn kring att plantering av träd och åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid (exempelvis användning av solspisar) kompenserar för detta ekologiska fotavtryck, Det sker en hel del forskning som driver utvecklingen framåt och vi försöker hålla oss ajour med det som händer inom detta område. Vi är dock själva inga experter på den vetenskapliga sidan av detta utan lutar oss mot de som kan detta bättre, bland annat FNs klimatpanel. Vad vi däremot ser som vårt ansvar är att ta fram en modell för hur vår verksamhet på bästa sätt skall bidra till en neutralisering av det ekologiska fotavtryck som vår verksamhet innebär. Sättet vi valt är följande:

  • Vi räknar ut ett ungefärligt ekologiskt fotavtryck på våra researrangemang.
  • Vi driver i samarbete med lokala partners trädplanteringsprojekt och solspisprojekt som kompenserar det ekologiska fotavtrycket.
  • Vi sätter ett pris på hur mycket kompensationen av ekologiska fotavtrycket kostar för varje enskild kund (dvs hur många träd måste planteras, eller hur många solspisar måste införskaffas)
  • Vi står för drift och administration av dessa projekt och 100% av de pengar ni som kund bidrar med går till de faktiska åtgärderna (dvs plantering av träd och inköp av solspisar).
  • Vi vill skapa lokala projekt i varje land som de olika företagen i Southbound marknadsför.
  • Vi ser gärna att våra kunder inkluderar ett besök på våra projekt i sin resplan.
  • I nuläget har vi två projekt igång i Malawi, och använder oss för tillfället av dessa även för kompensation av övriga resmål.

Blir detta väldigt kostsamt för mig som kund? Nej, det blir det inte. Genom att vi arbetar direkt med lokala projekt kommer varje krona verkligen till godo, och på de destinationer vi arbetar är dessutom varje krona värd ganska mycket. Vi vill naturligtvis också i möjligast mån erbjuda er ett så miljövänligt alternativ (exempelvis lodger som drivs av solkraft) som möjligt och då blir också kompensationskostnaden lägre.

Är detta ideellt arbete eller drivs Southbound med vinstintresse? Vi tror att det bästa sättet att göra mesta möjliga nytta i dagens samhällsstruktur är genom en ekonomisk affärsverksamhet som effektivt väver in miljökoncept i ett sammanhang. Ideella insatser och bidragsberoende verksamheter är ofta berömvärda och leder till mycket gott, men är också sårbara när intresset eller bidragsviljan avtar. Genom att kunna ge oss själva en lön från vår verksamhet kan vi också jobba heltid med detta, jämfört med den tid vi annars kunnat lägga ideellt. Så svaret på frågan är att Southbound är ett företag med vinstintresse, men den stora vinsten för oss är att kunna arbeta med något vi brinner för och där vi verkligen känner att vi kan göra en skillnad.  Vi tjänar heller inga pengar på våra lokala miljöprojekt utan endast på de researrangemang vi erbjuder.