Vår vision

Southbound är en miljömedveten arrangör av högkvalitativa resor till södra Afrika.  Djur och natur ligger oss varmast om hjärtat men denna region har även ett mycket rikt kulturliv. Vi har en stark övertygelse om att hållbart resande är vad våra kunder efterfrågar och vi har en hög ambition om att leva upp till detta begrepp i dess rätta bemärkelse. Vi har utvecklat vårt eget kompensationsprogram för det ekologiska fotavtrycket och vi driver egna lokala projekt i regionen. Vår vision är att Southbounds verksamhet skall:

  • Ha en positiv global ekologiskt effekt.
  • Få våra kunder att känna sig trygga med det faktum att deras resor, genom vårt kompensationsprogram, inte påverkar miljön negativt utan istället bidrar till en positiv ekologisk utveckling.
  • Påverka allmänhet och resebranschen (både hemmamarknad och samarbetspartners) i en positiv riktning.
  • Leda till en positiv lokal ekologisk och social effekt
  • Leda till en ökad förståelse för vikten av bevarande av djur och natur
  • Leda till en ökad förståelse för människor med en annan kultur
  • Leda till ett ökat engagemang för de regioner vi verkar i

 

Leave a Reply